Nåletræer i Rold Skov

Nogle af dem stikker, andre er silkebløde. De skaber liv for skovens mange dyr, planter, svampe, mosser og laver. 🦉🐌🍄 Man kan lære dem at kende både sommer og vinter. Det skal handle om skovens mange forskellige nåletræer! 🌱🌲

🎥 Jeg har taget kameraet med på en tur rundt om Hvass sø i Rold Skov, der er omgivet af mange forskellige nåletræsarter.

Her fortæller jeg om nåletræernes nyere historie 📚 og kigger nærmere på nogle enkelte arter (rødgran, douglasgran, siktagran, lærk, skarntydegran og ædelgraner). 🌿

Vi ses i skoven! 😉